Parterapeut i Aarhus, autoriseret psykolog og specialiseret parterapeut

Parterapi er hjælp til at få det bedste frem i et parforhold igen.

Parterapi er også et samarbejde, der retter sig mod at hjælpe jer med at fokusere konstruktivt på de udfordringer, som gør det for svært for jer at have det godt sammen.

Parterapi søges oftest af par, der oplever gentagne problemer eller konflikter i parforholdet. Udfordringer som I har svært ved selv at finde gode løsninger på. Det kan være smertefulde problemstillinger som uenigheder om opdragelse af børn, familieforhold, svære tabsoplevelser, utroskab eller overvejelser om skilsmisse.

Parterapi kan også fungere som behandling af traumer fra voldsomme oplevelser, der fylder i jeres parforhold på måder, som gør det svært for jer at finde hinanden på gode måder.

Hvorvidt jeres behov er at få hjælp i en krise, eller det I søger snarere er at forbedre jeres i forvejen gode forhold til hinanden, selvom I ikke er i krise, afklarer vi ved første samtale.

Terapiprocessen

Parterapeutens første opgave er at vurdere, hvori jeres udfordringer består. Og dernæst at hjælpe jer med udgangs-punkt i denne afklaring.

Som parterapeut er min opgave i terapiprocessen først og fremmest at hjælpe jer med finde tryghed til at arbejde med jeres parforhold. At give jer mulighed for at få kontakt til og større bevidsthed om de sider af jer selv og hinanden, som gør at I har svært ved at trives. Og at hjælpe jer til at gøre noget bedre med disse. I takt med at dette lykkes, bliver det betydeligt lettere for jeres partner at imødekomme det I dybest set savner at opleve mere af i jeres parforhold.

Ubevidst årsager til udfordringerne

Kærlighed opstår gennem bevidst og ubevidste psykisk tiltrækning, der har sine rødder i vores genetik og opvækst. Særligt de måder vores forældre har lært os at være i, eler undgå at være i, nære relationer på, påvirker ubevidst måden vi søger partner på, og måden vi indgår i parforhold på.

Vi har alle gennem barndommen oplevet vores forældre og andre personer der tog sig af os på godt og ondt, og i varierende grad oplevet at de ikke imødekom vores basale behov. De følelsesmæssige afsavn og sårbarheder vi oplevede i disse nære  relationer, resulterede i udviklingen af et unikt mønster af selvbeskyttelsesstrategier. Et mønster der har til formål at skåne os mod lignende fremtidige smertefulde oplevelser, når vi præsenterer vores relationelle behov for andre vi er tætte på. Og desværre samtidig bevirker, at vi "slår knuder på" vores evner til at være tydelige omkring vores relationelle behov. En utydelighed, der gør det svært både for os selv og for vores partner at gennemskue, hvad det er vi dybest set savner.

Parterapi retter sig mod at gøre selvbeskyttelsesstrategierne tydelige og forståelige for jer, så I opnår en fleksibilitet, der gør det lettere for jer tydeligt at vise og tale om jeres faktiske relationelle behov. Dette gør det samtidig lettere for jeres partner at møde jer på måder, der gør positive forskelle for jer begge.

 

Fokus vil særligt være på at øve jeres evner til at give og modtage, bede om og acceptere det, som er jeres faktiske behov.

Uddannelse                                                                                                   Jeg er statsautoriseret psykolog og har arbejdet som parterapeut i Aarhus siden 2001. I er velkomne til at kontakte mig  telefonisk eler på mail, hvis I har spørgsmål.

Skulle jeg ikke have mulighed for at starte et forløb med jer så hurtigt som I ønsker, henviser jeg jer gerne til en anden autoriseret psykolog, der arbejder med parterapi i Aarhus.

Parterapeut i Aarhus

Autoriseret Psykolog og 

Specialiseret Parterapeut Frank Lyngholm

Statsautoriseret Psykolog Frank Lyngholm • Parterapi i AarhusParterapeut i Aarhus • Vestergade 48, I • 8000 Århus C • Telefon: 61 65 64 53